Mērķi

Saieta fonda mērķi un uzdevumi

 1. Organizēt un īstenot projektu "Vislatvijas Dziesminieku un Tautas Saiets";
 2. Dot ieguldījumu latviešu tautas pašapziņas stiprināšanā un kultūras attīstībā;
 3. Vadīt un koordinēt dziesminieku un to pasākumu norišu kustību;
 4. Veicināt kultūras atjaunotnes un mūzikas mākslas jaunrades procesu, līdzsvarot e kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību;
 5. Latviešu valodas un kultūras popularizēšana un  saglabāšana;
 6. Rūpēties par Latvijas kultūras, tradīciju un mūzikas vērtību atjaunošanu;
 7. Sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai;
 8. Popularizēt latviešu folkloru, tautasdziesmas un latviešu autoru dziesmas;
 9. Nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā;
 10. Organizēt pasākumus, lekcijas, seminārus, meistarklases, garīgās un netradicionālās izglītības iegūšanai, latviešu dzīvesziņas un tradīciju apgūšanai;
 11. Veicināt kultūras informācijas apmaiņu starp novada reģioniem, organizējot koncertus, lekcijas, tikšanās un seminārus;
 12. Latvijas mūsdienu mūzikas, mūzikas industrijas, kultūras vadības procesu un ar tiem saistītās sociālās vides attīstīšana un sakārtošana atbilstoši pasaules labākajai praksei, kā arī Latvijas kultūras, mūzikas un mākslas attīstības veicināšana;
 13. Sociāliatbildīgas vides attīstīšana Latvijas kultūras telpā;
 14. Rūpēties par Latvijas kultūras, tradīciju un latviešu valodas saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
 15. Organizēt  finanšu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Nodibinājuma mērķu sasniegšanai;
 16. Organizēt Nodibinājuma un Nodibinājumam ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu;
 17. Veikt Nodibinājuma mērķiem un uzdevumiem atbilstošu reklāmas darbību , izdevējdarbību un sabiedriskus pasākumus;
 18. Realizēt iespēju nodrošināt Nodibinājuma ietvaros piesaistīto Dziesminieku māksliniekus ar profesionālas skaņu un video ierakstu studijas pakalpojumiem;
 19. Veikt citus uzdevumus, kas ir nepieciešami Nodibinājuma mērķa sasniegšanai un ir atbilstoši normatīvajiem aktiem.

KONTAKTI

 

facebook draugiem

 

+371 2 5677787

+371 2 6610056

 

 

under construction

Atbalstītāji, sadarbības partneri